Home Zdraví Úprava vody v bazénech a wellness

Úprava vody v bazénech a wellness

by czeko
0 comment

Ať se jedná o zahradní bazén, privátní wellness či aquapark, jeho provoz se neobejde bez patřiční úpravy vody. A to jak z hlediska technologického, tak pocitového vzhledem k lidem, kteří bazén navštěvují.

Nejdříve je nutné zabránit proniknutí větších mechanických nečistot do systému. Na to se používá filtr instalovaný v cirkulačním okruhu, který nečistoty odfiltruje.

Pro větší bazény a aquaparky je možné použít i metodu vločkování (flokulace), kterou zajistíme, že se původně nefiltrovatelné drobné látky shluknou a je možné je odfiltrovat. Vločkování musí probíhat pravidelně.

Aquapark

Úprava pH vody

Jeden z hlavních parametrů ovlivňující kvalitu vody v bazénu je právě hodnota pH. Ta ovlivňuje funkci úpraven vody, životnost rozvodů, povrchu bazénů a má vliv i na samotné návštěvníky.

Pokud je pH nižší než 7, je voda kyselá a pokud je pH vyšší, tak je voda zásaditá. Nevhodné pH vody může po čase narušit i povrch bazénu, proto je nutné ho kontrolovat přibližně 2 x týdně.

Ideální hodnota pH vody by se  měla pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,3. Vyhláška stanovuje rozmezí 6,5 až 7,6. Pro menší bazény jsou běžně dostupné přípravky pro snížení i zvýšení pH v podobě tekutiny nebo granulátu.

Pryč s bakteriemi – dezinfekce

V téměř každé bazénové vodě s časem začnou množit nežádoucí mikroorganismy. Dezinfekce vody je nejobvyklejší způsob jejich odstranění, používá se i jako prevence.

Látky, které se používají k dezinfekci vody vyvolávají tzv. oxidační proces, při němž dochází k odstranění organických látek aktivním kyslíkem vznikajícím za mokra. Používají se různé deriváty chlóru, ozon nebo třeba peroxid vodíku.

Dezinfekce ozonem

K nejsilnějším oxidačním prostředkům patří ozon. Tento namodralý plyn je schopen likvidovat viry, bakterie a působí i na mikroorganismy, které jsou odolné vůči chlóru. Ozon je ale velmi nestálý a musí se vyrábět v místě spotřeby elektrickým výbojem vysokého napětí. V plynné podobě je silně toxický a tak je nutné dbát zvýšené bezpečnosti.

Chlór a jeho deriváty

Plynný chlór je nejčastěji používaný prostředek pro dezinfekci vody známý přes 100 let. Dodává se čistý v tlakových láhvích. Jeho nevýhody jsou, že reaguje s organickými sloučeninami ve vodě a tvoří nežádoucí látky, jako jsou trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA), které jsou obecně považovány za toxické a karcinogenní. Dále zhoršuje vůni vody a působí dráždivě na oči a pokožku.

Pro menší nebo zahradní bazény se též používá chlór a to ve formě tablet jako chlornan vápenatý.

Stále populárnější dezinfekce chlordioxidem

Chlordioxid (Oxid chloričitý) je oranžově zabarvený plyn, který má oproti chlóru řadu výhod. Je velmi silným oxidační činidlo, které perfektně odstraňuje bakterie, spóry, viry, plísně, řasy a pesticidy. Pomáhá dokonce snižovat i obsah železa a manganu ve vodě. Odstraňuje zápach, pachuť a snižuje nežádoucí zbarvení vody. Při použití chlordioxidu nevznikají vedlejší produkty jako v případě dezinfekce chlórem.

Chlordioxid se vyrábí v místě spotřeba pomocí tzv. generátorů chlordioxidu.

Alternativa chemie – UV záření

UV záření je modernější fyzikální metoda dezinfekce vody, která leckde nahradila klasické chemické metody.  Hlavní výhody dezinfekce UV zářením jsou, že nevznikají nebezpečné vedlejší produkty, na účinek nemá vliv složení ani teplota vody a nemění chuť ani vůni vody. UV lampy jsou běžně dostupné i pro menší či rodinné bazény.

Úprava tvrdosti vody

Nejobvyklejší problém vody, zvýšený obsah vápníku a hořčíku, samozřejmě postihuje i bazény. Čím více je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách a v celém systému.

Pro menší bazénky jsou v prodeji prostředky (stabilizátory tvrdosti), které zabrání usazování minerálů na stěnách bazénů. Pro veřejné bazény a koupaliště je nutné sáhnout po profesionálním řešení v podobě úpraven vody.

Nejúčinnější metodou pro změkčení vody je iontová výměna, kdy voda protéká speciální směsí (ionex), která na sebe naváže ionty vápníku a hořčíku. Výsledkem je voda, kterou lze upravit na požadovanou tvrdost. Zařízení pro změkčení vody se nazývají změkčovače vody.

Další problém – železo a mangan

Vyšší koncentrace železa a manganu ve vodě ovlivňuje barvu, chuť a vytváří zákal vody. Zapříčiňuje množení bakterií.

Na obrázku – rezavavá voda v bazénu

Pro odstraňování železa a manganu v koupalištích a veřejných bazénech je možné použít několik metod. Obvyklá je metoda iontové výměny (podobně jako u změkčování vody), kdy voda protéká přes filtr naplněný speciální směsí, která na sebe nechtěné látky naváže. Příkladem této směsi je Ecomix. Po nasycení filtrační směsi se železo a mangan odstraní regenerací solným roztokem.

You may also like

Leave a Comment

O nás

LiveMag internetový magazín o módě a životním stylu. Magazín pro ženy. Pohodové čtení pro muže. LiveMag.

2024 – © Press-Media.cz, Praha 4, zajišťujeme publikaci PR článků a reklamu na webu.
Redakce: info@press-media.cz