Home Bydlení Vyhněte se nejčastějším chybám při zateplování

Vyhněte se nejčastějším chybám při zateplování

by Emma Nová

Ať už to byla zelená úsporám nebo prostá součást renovace domu, co vás přimělo uvažovat o zateplování fasády je dobré vědět jak na to. Lidé se při zateplování neustále dopouští 5 chyb, které vedou k celkovému znehodnocení vložených finančních prostředků a výsledný efekt zateplení je nulový.

I když jste si najali firmu, vyplatí se vědět, jak při zateplování domu postupovat. Nejenže je díky tomu snazší vybrat firmu, ale i domluvit se na konkrétních detailech.

1.   Špatný podklad

Každá fasáda by měla mít správně upravený podklad. Pokud budete plácat izolaci a novou fasádu a na starou opadávající omítku, dlouho vám renovace nevydrží.

Podklad by tedy měl být vyzrálý, bez prachu a mastnot, výkvětů nebo puchýřů, odpadávajících míst, biotického napadení a trhlin. Proto je v praxi obvyklé starou omítku odstranit a začít skoro od základů. Podklad by měl být rovný.

2.   Nevhodně zvolený materiál

Znát rozdíly mezi foukanou a stříkanou izolací se v tomhle případě vážně vyplatí. Nevhodně zvolená izolace může vést ke vzniku tepelných mostů.

Také zde platí určitá pravidla. Do výšky 300 mm se držte nenasákavých materiálů z extrudovaného polystyrenu (XPS) nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí. A nakonec nezapomeňte dodržovat požární požadavky dle ČSN 730810.

3.   Tloušťka tak akorát

Další častou chybou, která vede ke špatnému zateplení, které může narušit jak domácí pohodu, tak i zdraví vaše i domu, je nedostatečná tloušťka izolační vrstvy.

Tloušťka izolace se má opět řídit určitými pravidly a požadavky, konkrétně ČSN 730540:2 a vyhlášky o energetické náročnosti budov. Tloušťka izolační vrstvy se odvíjí od typu domu (např. cihlový), od toho co zateplujete (střecha, stěna, strop atd.) a od navržené skladby konstrukce (tepelná vodivost původní konstrukce).

4.   Špatně určený rosný bod

Ve zdech domu se často objevuje tzv. rosný bod. Tento bod je jeden ze základních faktorů při zateplování a také nejčastější chybou. Tento bod označuje teplotu, při níž je vzduch maximálně nasycen vodními parami, které vzduch již nezvládne absorbovat. Tudíž dochází ke kondenzaci na vodu a vzniká vlhkost, která vede ke vzniku plísní.

Existuje několik opatření proti tomuto faktoru – zateplení směrem z exteriéru, použití provětrávacích fasád nebo použití difuzně otevřených izolačních materiálu.

Redakce doporučuje