Home Magazín Víte, jaký je rozdíl mezi modrou a zaměstnaneckou kartou?

Víte, jaký je rozdíl mezi modrou a zaměstnaneckou kartou?

by czeko
0 comment

Zaměstnanecká a modrá karta reprezentují dva odlišné typy jednoho dokumentu. Oba jsou určeny cizincům. V čem se ještě shodují a kterými nejdůležitějšími odlišnostmi se naopak vyznačují?

Co je to zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta představuje druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 90 dnů) je zaměstnání.

Navázána je na konkrétní pracovní post. Ten lze dohledat v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Žadatel o zaměstnaneckou kartu by tak měl být vybaven již konkrétním číslem, pod nímž je pozice v této databázi vedená.

Jak podat žádost o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu se vždy podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Eventuálně lze požádat až na území republiky na pracovišti ministerstva vnitra, pokud již uchazeč na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání.

Žádost se podává výhradně osobně. Společně s ní je totiž se žadatelem veden i pohovor a musí též projít snímáním otisků prstů.

K žádosti o zaměstnaneckou kartu je nutné doložit tyto podklady:

 • pas
 • formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu
 • dvě fotografie
 • biometrické údaje (otisky prstů)
 • podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, nebo smlouva o smlouvě budoucí)
 • dokumenty prokazující další podmínky zaměstnání (doklady k prokázání odborné způsobilosti, regulované povolání, agenturní zaměstnání)
 • dokumenty k ubytování
 • výpis z rejstříku trestů
 • správní poplatek (ve výši 5 000 Kč)

Lhůta pro rozhodnutí o vydání nebo nevydání karty činí standardně 90 dnů, výjimečně až 120 dnů.

Co je to modrá karta

Modrá karta pro cizince představuje shodný typ povolení jako karta zaměstnanecká. Počítá se tedy s tím, že cizinec bude na území ČR žít a zároveň pracovat. Žadatel si tedy nemusí zvlášť vyřizovat pracovní povolení.

Zásadní rozdíl oproti zaměstnanecké kartě tkví v tom, že pracovní post vyžaduje vysokou kvalifikaci. Za tu se považuje konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Stejně tak je nutné hledat příslušnou pracovní pozici přímo v databázi volných míst obsaditelných držiteli modré karty. Tu spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Žádost o modrou kartu

Princip podávání žádosti o modrou kartu je obdobný jako u zaměstnanecké karty. To znamená, že žádost je potřeba podat osobně na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, eventuálně na pracovišti ministerstva vnitra.

K žádosti se dokládá:

 • cestovní doklad
 • dvě shodné fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
 • doklady potvrzující vysokou kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání
 • pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny
 • výpis z evidence rejstříku trestů
 • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
 • vízový poplatek

Máte zájem o vyřízení zaměstnanecké nebo modré karty pro cizince? Kontaktujte agenturu IRS Czech, která se právě na tuto oblast specializuje.

You may also like

O nás

LiveMag internetový magazín o módě a životním stylu. Magazín pro ženy. Pohodové čtení pro muže. LiveMag.

2024 – © Press-Media.cz, Praha 4, zajišťujeme publikaci PR článků a reklamu na webu.
Redakce: info@press-media.cz