Home Bydlení NZÚ Light: Jak získat až 240 tisíc korun na ekologičtější bydlení

NZÚ Light: Jak získat až 240 tisíc korun na ekologičtější bydlení

by czeko
0 comment

V dnešní době, kdy se stále více mluví o nutnosti šetřit energiemi a chránit životní prostředí, přichází stát s různými programy, které mají za cíl podpořit tyto aktivity. Jedním z takových iniciativ je program NZÚ Light, který je určen seniorm a domácnostem s nižšími příjmy. Tento program nabízí až 240 tisíc korun na zateplení a instalaci solárního systému na ohřev vody. Jak funguje, kdo může o dotaci požádat a jaké jsou podmínky?

Co je NZÚ Light?

NZÚ Light je program, který spadá pod širší iniciativu Nová zelená úsporám. Jeho hlavním cílem je podpořit energetické úspory a zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Program je specificky zaměřen na seniory a domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí finanční podporu na realizaci opatření, jež vedou k výrazným úsporám energie a snížení emisí CO2.

Jaké projekty program podporuje?

Hlavními oblastmi, na které se NZÚ Light zaměřuje, jsou zateplení obytných budov a instalace solárních systémů na ohřev vody. Tyto dva způsoby jsou klíčové pro snížení energetické náročnosti domácností a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí.

Zateplení může zahrnovat izolaci stěn, střechy, podlahy nebo výměnu oken za energeticky úspornější. Cílem je snížit potřebu vytápění v zimních měsících a chlazení v letních měsících.

Solární systémy na ohřev vody jsou dalším efektivním způsobem, jak snížit spotřebu energie. Využitím sluneční energie k ohřevu vody mohou domácnosti výrazně ušetřit na nákladech za energie.

Kdo může o dotaci požádat?

  • senioři
  • invalidní důchodci
  • lidé pobírající příspěvek na bydlení
  • lidé pobírající přídavek na dítě (novinka roku 2024)

Domácnosti s nižšími příjmy, což zahrnuje rodiny s dětmi, které pobírají přídavky na děti, nebo osoby s nízkým příjmem.

Jaké jsou další podmínky pro získání dotace?

Aby bylo možné získat dotaci, je nutné splnit několik základních kritérií:

  • Projekt musí být realizován na území České republiky.
  • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, na kterou se opatření vztahuje.
  • Realizace projektu musí být dokončena a dokumentována do stanoveného termínu.

Jak o dotaci požádat?

Proces získání dotace z programu NZÚ Light je relativně jednoduchý a začíná na oficiálních stránkách programu Nová zelená úsporám. Zde naleznete veškeré potřebné informace, včetně podrobného návodu, jak postupovat krok za krokem od přípravy projektu až po jeho realizaci a vyúčtování dotace.

Seznámení s podmínkami – Prvním krokem je důkladné seznámení se s podmínkami programu a ověření, zda váš projekt splňuje všechny požadavky.

Příprava projektu – Následuje fáze přípravy, kdy je nutné vybrat vhodného dodavatele, technologie a zpracovat projektovou dokumentaci.

Podání žádosti – Žádost o dotaci se podává elektronicky přes systém, který je k dispozici na webu programu.

Realizace a vyúčtování – Po schválení žádosti můžete přistoupit k realizaci projektu. Po dokončení je nutné předložit doklady o realizaci a nákladech na projekt pro vyúčtování dotace.

Proč využít NZÚ Light?

Investice do energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie se dlouhodobě vyplácí nejen z hlediska finančních úspor, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Program NZÚ Light představuje významnou pomoc pro ty, kteří by si jinak nemohli dovolit takové investice realizovat. Díky finanční podpoře mohou i domácnosti s nižšími příjmy nebo senioři žít ekologičtěji a komfortněji.

V dnešní době, kdy se celá společnost snaží najít cesty k udržitelnějšímu životnímu stylu, představuje program NZÚ Light jednu z cest, jak se aktivně zapojit do těchto snah. Pokud splňujete podmínky programu, neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti k zlepšení vašeho bydlení a k příspěvku k ochraně našeho životního prostředí.

Pokud uvažujete o využití dotace na program NZU Light, zateplení, výměnu oken, instalaci fotovoltaických systémů či jiných úsporných opatření, firma Orfina consulting, a.s., je tu, aby vám s tím pomohla. Na webu www.zelena-dotace.cz/nova-zelena-usporam-light.html naleznete veškeré informace o nabízených službách a možnostech, jak získat dotace pro vaše projekty. Stačí vyplnit jednoduchý formulář nebo se přímo obrátit na kontakty uvedené na webu a odborníci se postarají o zbytek. S jejich pomocí můžete snadno a efektivně získat finanční podporu pro vaše záměry a přiblížit se tak k energeticky úspornějšímu a ekologičtějšímu bydlení.

You may also like

Leave a Comment

O nás

LiveMag internetový magazín o módě a životním stylu. Magazín pro ženy. Pohodové čtení pro muže. LiveMag.

2024 – © Press-Media.cz, Praha 4, zajišťujeme publikaci PR článků a reklamu na webu.
Redakce: info@press-media.cz