Home Magazín Vynášení Morany: Tradice jarního probouzení

Vynášení Morany: Tradice jarního probouzení

by czeko
0 comment

Vynášení Morany, nazývané též vynášení Smrti, je starobylý slovanský jarní rituál symbolizující konec zimy a příchod jara. Obřad se obvykle koná v první jarní neděli, tzv. „neděli Smrtnou“ nebo „neděli Provodní“. V České republice je tato tradice stále živá v mnoha oblastech, zvláště na Moravě a v Čechách.

Původ a symbolika

Původ vynášení Morany sahá do předkřesťanské doby a je úzce spjat s oslavami jarního rovnodennosti. Morena, zvaná též Morana, Mara nebo Smrtka, je slovanská bohyně zimy a smrti. V rituálu je symbolizována slaměnou nebo dřevěnou figurínou oblečenou do ženských šatů a ozdobenou stuhami. Figurína Morany představuje vše staré, mrtvé a nepotřebné, co má být s koncem zimy odplaveno.

Průběh rituálu

Průběh rituálu vynášení Morany se v jednotlivých regionech liší, ale obecně zahrnuje následující kroky:

  • Výroba figuríny Morany: Děti a dospělí společně vyrábějí figurínu Morany ze slámy, dřeva, hadrů a dalších materiálů. Figurína je oblečena do ženských šatů a ozdobena stuhami.
  • Průvod: Figurína Morany je umístěna na nosítka nebo na kůň a za zpěvu a hudby je vynesena z vesnice k vodě (potoku, řece, rybníku).
  • Utopení Morany: Figurína Morany je hozena do vody a symbolicky tak odplavena pryč. V některých regionech je figurína Morany spálena.
  • Návrat do vesnice: Po utopení Morany se průvod vrací do vesnice a oslavuje se příchod jara.

Význam tradice

Vynášení Morany má hluboký symbolický význam. Představuje konec zimního období, které je spojováno se smrtí a neplodností, a příchod jara, které symbolizuje nový život, zrození a plodnost. Rituál vynášení Morany pomáhá lidem propojit se s přírodním cyklem a oslavit příchod jara.

Současnost

V dnešní době je vynášení Morany vnímáno spíše jako folklórní tradice a zábava pro celou rodinu. V mnoha obcích se konají organizované akce, které zahrnují výrobu figuríny Morany, průvod a závěrečné utopení Morany. Vynášení Morany je skvělou příležitostí k poznání starobylých tradic a oslavě příchodu jara.

You may also like

Leave a Comment

O nás

LiveMag internetový magazín o módě a životním stylu. Magazín pro ženy. Pohodové čtení pro muže. LiveMag.

2024 – © Press-Media.cz, Praha 4, zajišťujeme publikaci PR článků a reklamu na webu.
Redakce: info@press-media.cz